Органи

Претседател

Д-р Марјан Кицев

Датум и место на раѓање: 08.03.1975 во Кавадарци

Завршено образование: Доцент на правен факултет при Мегународен Славјански Универзитет 

Положен правосуден испит

Работно место: Полициски советник во БЈБ-МБР

Од кога е член на МПС: 1993

Генерален Секретар

Зоран Кузманоски

Датум и место на раѓање: 20.07.1978 во Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка        Воена Академија “Михајло Апостолоски” – Скопје

 

Работно место: Главен Инспектор во ОПЧИИ – ОСОСК

Од кога е член на МПС: 2005

Советник на претседател

Вулнет Поцеста

Датум и место на раѓање: 06.02.1963 во Дебар

Завршено образование: Висока стручна подготовка   Електро-технички факултет Скопје

 

Работно место: Инспектор

Од кога е член на МПС: 1996

Заменик Генерален Секретар

Адријан Телкиу

Датум и место на раѓање: 

Завршено образование: 

 

Работно место: 

Од кога е член на МПС: 

Потпретседател и Претседател на совет на МПС "АР"

Горан Ристевски

Датум и место на раѓање: 08.05.1969  во Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка         “МИТ” Универзитет – Скопје

 

Работно место: Вработен во АР

Од кога е член на МПС: 2014

Потпретседател

Борче Грујоски

Датум и место на раѓање: 22.10.1979 во Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка        Факултет за безбедност – Скопје

 

Работно место: Главен Инспектор во СВР – Скопје

Од кога е член на МПС: 1998

Потпретседател и претседател на советот на МПС "АНБ"

Горанчо Јовановски

Датум и место на раѓање: 02.02.1968 во Скопје

Завршено образование: Висока Стручна Подготовка

 

Работно место: 

Од кога е член на МПС: 1994

Потпретседател и претседател на Совет на МПС Струмица

Томе Весев

Датум и место на раѓање: 

Завршено образование: Висока стручна подготовка        

 

Работно место: 

Од кога е член на МПС: 

Потпретседател и претседател на советот на МПС ПЦ ЈУГ

Зоран Крстев

Датум и место на раѓање: 05.12.1973 во Кавадарци

Завршено образование: Висока Стручна Подготовка Педагошки факултет – Скопје

 

Работно место: Помошник командир во ПС за ГН “Михајлово” при РЦ за ГР “Југ”

Од кога е член на МПС: 2004

Помошник на генералниот секретар на МПС

Владо Велков

Датум и место на раѓање: 

Завршено образование: Висока стручна подготовка        

 

Работно место: 

Од кога е член на МПС: 

Помошник на генералниот секретар на МПС

Датум и место на раѓање: 

Завршено образование: Висока Стручна Подготовка 

 

Работно место: 

Од кога е член на МПС:

F.A.Q.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.