Органи и Тела

Д-р Марјан Кицев

Претседател

Датум и место на раѓање: 08.03.1975 во Кавадарци

Завршено образование: Доцент на правен факултет при Мегународен Славјански Универзитет

Положен правосуден испит

 

Работно место: Полициски советник во БЈБ-МБР

Член на МПС од: 1993

  • m_kicev@mps.mk

  • 071 360 444

Зоран Кузманоски

Генерален Секретар

Датум и место на раѓање: 20.07.1978 во Скопје

Завршено образование: Воена Академија “Михајло Апостолоски” Скопје

 

Работно место: Главен Инспектор во ОПЧИИ – ОСОСК

Член на МПС од: 2005

  • z_kuzmanoski@mps.mk

  • 071 262 261

Адријан Телкиу

Заменик Генерален Секретар

Датум и место на раѓање: 

Завршено образование:

 

Работно место:

Член на МПС од: