ЈАКНЕ МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА МЕЃУСЕБНА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ МАКЕДОНСКИОТ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ И ПОЛИЦИСКИОТ СИНДИКАТ ОД ИТАЛИЈА (SINDICATO AUTONOMO DI POLIZIA-SAP)

Почитувани,

ни преставува особено задоволство да Ве информираме дека на ден 17.05.2023 година, на маргините на состанокот на Извршниот комитет на СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКИТЕ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТИ (CESP), Претседателот на Македонскиот полициски синдикат д-р Марјан Кицев оствари билатерална средба и го потпиша Меморандумот за меѓусебна соработка со Генерален секретар на Италијанскиот полициски синдикат Stefano Paoloni (SINDICATO AUTONOMO DI POLIZIA-SAP).

Ова преставува почеток на официјална билатерална синдикална соработка помеѓу полициски синдикати.

Очекувањата од оваа меѓусебна соработка взаемно се големи,особено поради фактот што членовите на двете синдикални организации ги мачат заеднички проблеми карактеристични за овој регион во кој делуваат овие два синдикати.

Со меморандумот се предвидуваат активностите на единствените реперезентативни полициски синдикати во двете држави на полето за аплицирање на проекти за добивање средства за спроведување на активности пред соодветни институции и фондации кога тоа е од интерес на своето членство, како и давање на секаков вид на меѓусебна помош и подршка во случаите кога ќе имаат проблеми поради своите синдикални идеи,активности и планови.

МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ

Претседател

д-р Марјан Кицев