Трибина на тема ,,Мултисекторски пристап за ефикасна заштита на жени и девојчиња изложени на насилство “

На ден 28.11.2022 год. во конференциската сала на општина Прилеп се одржа трибина на тема ,,Мултисекторски пристап за ефикасна заштита на жени и девојчиња изложени на насилство ” по повод 16 дена активизам во борбата за заштита на жените од насилство. Македонскиот полициски синдикат уште еднаш потврди дека има капацитет да се справи со предизвиците на модерното време таргетирајќи го насилството како глобален проблем.Трибината имаше за цел да укаже на мултисекорскиот пристап кон овој проблем и изнаоѓање на соодветни одговори во борбата за негово санкционирање и елиминирање.

На трибината свое поздравно обраќање имаше Министерот за внатрешни работи г-дин Оливер Спасовски, Деканот на факултетот за безбедност г-дин проф. д-р Никола Дујовски и Претседателот на Македонски полициски синдикат г-дин д-р Марјан Кицев. Свое обраќање имаше г-ѓа проф. д-р Стојанка Мирчева, Претседателката на Ехо г-ѓа Бети Пејева, г-ѓа м-р Емилија Велкова, г-дин Дејан Тошевски и г-ѓа м-р Афродита Денковска. На овој начин Македонскиот полициски синдикат даде свој допринос во одбележувањето на меѓународниот ден за борба против насилството врз жените.

Со почит

МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ

Претседател

д-р Марјан Кицев