Регрес за годишен одмор

“Преку дијалог до конечни резултати”

Продолжуваме понатаму во интерес на нашите членови ✊✊✊

МПС🤝МВР