Работни состаноци со членови на МПС

Денес Претседателот на МПС, д-р Марјан Кицев и Генералниот секретар на МПС, Зоран Кузманоски во Кичево, Охрид, Струга и Дебар имаа работни состаноци со членови на МПС од Совет на МПС Охрид.

На состаноците членовите на МПС беа запознаени со тековните активностите на МПС како и за активностите кои што престојат. Од членовите беа собрани предлози и идеи во насока на утврдување приоритети на активности и делување на МПС во следниот период.

Македонски полициски синдикат

Претседател

д-р Марјан Кицев