РАБОТЕН СОСТАНОК СО ПОМОШНИК МИНИСТЕР ВО ОДДЕЛ ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ

Денес, 15.12.2021 година делегација на МПС во состав: Д-р Марјан Кицев Претседател, Киро Трајковски- Генерален секретар и Зоран Кузманоски-Потпретаедател остварија работна средба со Помошник минитер во ООЗР Андријана Савеска.На средбата на која присуствуваа и два преставници на членовите на МПС од Совет МВР, беше разговарано за конкретни теми поврзани со правата на вработените кои произлегуваат од работен однос и листата на плати во МВР, како и останати теми кои ги покрива синдикалното работење, а како обостран заклучок од состанокот беше дека унапредување на правата и економско социјалниот статус на вработените може да се постигне единствено преку отворен дијалог помеѓу синдикатот и работодавачот.Помошник Министерката меѓу другото ги запозна претставниците на МПС за текот на набавката и распределбата на униформата, дека во тек е поделба на 4 комплета на чевли, а најдоцна до првата половина од месец Јануари 2022 секој полициски службеник ќе добие комплет униформа вклучувајќи и зимска јакна.Понаму за процесот за реконструкција и санација на објектите на МВР, заклучно со денес се комплетно реновирани вкупно 66 објекти,процес кој ќе продолжи и во 2022 година, дека се набавени и се делат заштитни маски и средства за дезинфекција согласно протоколите на Владата за заштита од Ковид 19 итн.На крајот од состанокот беа утврдено и договорија конкретни активности кои ќе следат за наредната 2022 година, односно подигнување на нивото на соработка на ООЗР при МВР и МПС особено во делот на прибираните анализи, предлози и сугестии од членството на МПС да бидат преточени во успешни проекти кои ќе ги спроведе ООЗР се со цел истите по нивното имплементирање да бидат од особен интерес и задоволство на членовите на Македонскиот полициски синдикат и воопшто на сите вработени во МВР.Со почитМакедонски полициски синдикат Претседател Д-р Марјан Кицев

Leave a Comment

Your email address will not be published.