РАБОТЕН СОСТАНОК СО ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Почитувани,

на ден 29.12.2022 година, Претседателот на МПС д-р Марјан Кицев и Потпретседателите на МПС Горанчо Јовановски, Борче Грујоски и Горан Ристевски остварија работна средба со Директорот на Агенцијата за национална безбедност, г-дин Зарко Милошевски.

На средбата беше разговарано за теми поврзани со правата на вработените во Агенцијата за национална безбедност кои произлегуваат од работен однос како и останати теми кои го покриват синдикалното работење, а како заеднички заклучок од состанокот беше дека подобрување на економско социјалниот статус на вработените во Агенцијата, унапредување на правата и подобрување на условите за работа на работниците може да се постигне единствено преку отворен дијалог помеѓу синдикатот и работодавачот.

На состанокот се договорија и активностите за 2023 година, а се во интерес на вработените во Агенцијата за национална безбедност.

Со почит

Македонски полициски синдикат

Претседател

д-р Марјан Кицев