ПРЕКУ ДИЈАЛОГ ДО ВИДЛИВИ РЕЗУЛТАТИ

Почитувани,

Започна исплатата на трошоци за храна за ноќна работа за 2021 година за 288 вработени во МВР

Денеска (16.06.2022) Министерството за внатрешни работи изврши исплата на трошоци за храна за ноќна работа за 288 вработени кои работеле ноќе во текот на 2021 година, третина од полно работно време од своја годишна работна обврска.

Согласно Законот за работни односи и колективниот договор на МВР, со кој е предвидена обврска на работодавачот за исплата на трошоци за храна или обезбедена храна за ноќна работа, МВР изврши исплата на трошоци за храна за ноќна работа за 288 вработени кои работеле ноќе во текот на 2021 година, третина од полно работно време од своја годишна работна обврска.

Исплатата се врши врз основа на изработени решенија за надомест за трошоци за исхрана за работа ноќе. За таа цел од буџетот на МВР се обезбедени околу 7.000.000 денари кои ќе бидат исплатени во наредните денови.

Македонски полициски синдикат

Претседател

д-р Марјан Кицев