Потрошувачки кредит ДОВЕРБА на ЦКБ

Потрошувачки кредит ДОВЕРБА на ЦКБ – фиксна камата веќе од 4,4% за првите 3 години. Променлива камата веќе од 5,3% за периодот потоа.

Износи до 1.800.000 МКД. Рок до 10 години.

Најниските каматни стапки се однесуваат на партнерски синдикати и за кредити до 5год. и ризико осигурување.

➡️Пример: За член на синдикат, за кредит од 600.000 МКД со рок 95 месеци, вкупните трошоци ќе изнесуваат 128.118 МКД, додека СВТ е 5,14%.

Подетални информации на: https://www.ccbank.mk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%22%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%22.aspx