Остварена средба

Почитувани.

На ден 02.11.2022 година делегација на МПС предводена од Претседателката на СЖ при МПС м-р Афродита Денковска придружувана од Командирката на ПСОН Кисела Вода г-ѓа Маја Стојановска одржа работна средба со Хајди Штерјова Симоновиќ извршна директорка на ХОПС и нејзиниот тим. На средбата беа договорени активности од едукативен карактер за учество на млади УПС околу сензибилизација на нивниот пристап со лица кои употребуваат дроги и сексуални работници. Секцијата на жени при МПС ќе продолжи да остварува соработката со НВО и здруженија на граѓани и во иднина.

Со почит

Претседателка на СЖ при МПС м-р Афродита Денковска.