ОСНОВАЧКО СОБРАНИЕ НА БАЛКАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА СИНДИКАТИ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР (B.A.T.U.P.S.O)

Почитувани,

денес, на ден 09.05.2023 година во Софија-Р.Бугарија се одржа основачко собрание на БАЛКАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА СИНДИКАТИ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР (B.A.T.U.P.S.O) на кое учествуваа шест репрезентативни синдикати од Балканот ( MPU-NORT MACEDONIJA, SUPM-MONTENEGRO, FSNPPC-ROMANIJA, KPU-KOSOVO, TUFEMI-BUGARIJA i ASP-ALBANIJA) со преку 80000 членови.

За прв претседател на унијата беше избран д-р Марјан Кицев, а за член на управниот одбор на B.A.T.U.P.S.O беше избран Зоран Кузманоски.

Целта на формирањето на БАЛКАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА СИНДИКАТИ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР (B.A.T.U.P.S.O) е:

– Взаемна меѓународна подршка на подобрување на процесите на социо-економските интереси на членовите;

– Подобрување на правата од работен однос на национално и регионално ниво;

– Зајакнување на постоечките односи и создавање услови за нови билатерални и мултиратерални контакти со сродни организации во регионот;

– Организација и координација на меѓународна подршка и заеднички акции на своите членови во одбрана на правата од работен однос и друго.

МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ

Претседател

д-р Марјан Кицев