МАКЕДОНСКИОТ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ СО ДОНАЦИЈА ЗА ПСОН Центар при СВР Скопје

Почитувани,

денес 15.02.2023 година Помошникот на генералниот секретат Еврен Адемовски на членовите на МПС вработени во СВР Скопје ПСОН Центар им ја предаде донација ТВ приемник во име на Македонскиот полициски синдикат, со цел подобрување на условите за работа на вработените во МВР.

ТВ приемникот е обезбеден по барање на членовите на МПС во ПСОН при СВР Скопје, а истиот е набавен од средствата за тековно функционирање на Советот на МПС при СВР Скопје.

Со почит

МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ

Претседател

д-р Марјан Кицев