ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОЛИЦАЈЦИТЕ ПРИПРАВНИЦИ ОД ГЕНЕРАЦИЈАТА 2021-2022

Почитувани приправници членови на Македонскиот полициски синдикат, со задоволство Ве информираме дека РЕШЕНИЈАТА ЗА УПС ќе гласат од 01.06.2023.

Како и до сега, така и во иднина Македонскиот Полициски Синдикат ќе биде вашиот глас во Министерството за Внатрешни Работи !!

Претседател на МПС

Др. Марјан Кицев