БАРАЊЕ ДО СИТЕ ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ВО МВР, АР, АНБ И УФП ЗА НАЈМАЛКУ 20 % ИТНО И НЕОДЛОЖНО !!!