Обрасци

Во овој дел можете да ги преземете обрасците на Македонскиот полициски синдикат.

ОБРАЗЕЦ -ИЗЈАВА ЗА ИСТАПУВАЊЕ ОД ЧЛЕНСТВО НА МПС

Образец
Погледни
Зачувај

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА И ДОПОЛНИВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦ ЗА ИСТАПУВАЊЕ
Погледни
Зачувај

ОБРАЗЕЦ – Барање за користење на средства од Фондот за солидарност на МПС

ОБРАЗЕЦ

Погледни
Зачувај

ОДЛУКА за солидарен фонд
Погледни
Зачувај