Обрасци

Во овој дел можете да ги преземете обрасците на Македонскиот полициски синдикат.

ОБРАЗЕЦ -ПРИСТАПНИЦА ЗА ЧЛЕНСТВО ВО МПС

Образец
Погледни
Зачувај

ОБРАЗЕЦ -ПРИСТАПНИЦА ЗА ПЕНЗИОНЕРИ

Образец
Погледни
Зачувај

ОБРАЗЕЦ – Барање за користење на средства од Фондот за солидарност на МПС

ОБРАЗЕЦ

Погледни
Зачувај

ОДЛУКА за солидарен фонд
Погледни
Зачувај

Барање за дополнително осигурување за членови на семејство

Погледни
Зачувај

БАРАЊЕ за зголемување на сумата за осигурување во Триглав Осигурување АД, Скопје

Погледни
Зачувај

ОБРАЗЕЦ -ИЗЈАВА

Образец
Погледни
Зачувај

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА И ДОПОЛНИВАЊЕ НА ИЗЈАВАТА
Погледни
Зачувај