Секција на млади при МПС

Бенјамин Ќерими – В.Д Претседател на Секцијата на Млади на МПС

Датум и место на раѓање:

Место на живеење:

Завршено образование:

Работно место:

Од кога е член на МПС:

  Синдикална кариера:

  Контакт

  Членови на Собранието на Секцијата на млади при МПС

 • Еврен Адемовски – Совет на МПС „МВР“
 • Љубинка Миленковска – Совет на МПС „БЈБ“
 • – Совет на МПС „ЦПС“
 • Митко Груевски – Совет на МПС „Скопје“
 • – Совет на МПС „Скопје“ тел:
 • Ивица Јовановиќ – Совет на МПС „Велес“
 • Анета Станоевска – Совет на МПС „Куманово“
 • Александра Трајанова – Совет на МПС „Струмица“
 • Ивана Арсова – Совет на МПС „Штип“
 • – Совет на МПС „Тетово“
 • Јетмир Реџепи – Совет на МПС „Охрид“
 • Христијан Стојаноски – Совет на МПС „Битола“
 • Ангелина Стаматова – Совет на МПС „РЦ за ГР Север“
 • Златко Богоески – Совет на МПС „РЦ за ГР Запад“
 • Александар Димовски – Совет на МПС „РЦ за ГР Југ“
 • Влатко Ситновски – Совет на МПС „РЦ за ГР Исток“