Стручна служба

  • Сметководител – благајник –
  • Деловен секретар – архивар – Диана Јованова тел: 075 479 – 026 / d_jovanova@mps.mk