Извршно биро

  Членови на Извршното биро

 • Златко Цветковски – Претседател на МПС
 • Маријан Кицев – Генералниот секретар на МПС
 • Вулнет Поцеста – Заменик генерален секретар на МПС
 • Киро Трајковски – Помошник на генералниот секретар на МПС и Претседател на Советот на МПС “РЦ за ГР Север”
 • Борче Грујоски – Помошник на генералниот секретар на МПС и Претседател на Советот на МПС “Скопје”
 • Зоран Кузмановски – Помошник на генералниот секретар на МПС
  и Претседател на Советот на МПС „БЈБ“
 • Горанчо Јовановски – Помошник на генералниот секретар на МПС
  Претседател на советот на МПС „УБК“
 • Горан Ристевски – Помошник на генералниот секретар на МПС и
  Претседател на советот на МПС „АР“
 • Валентина В’чкова – Помошник на генералниот секретар на МПС
  и Претседател на Советот на МПС „ЦПС“