Претседателство

  Претседателство

 • Златко Цветковски – Претседател на МПС
 • Марјан Кицев – Генерален секретар на МПС
 • Вулнет Поцеста – Заменик генерален секретар на МПС
 • Киро Трајковски – Претседател на Советот на МПС „РЦ за ГР Север“ и Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Зоран Кузманоски – Претседател на Советот на МПС „БЈБ“ и Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Борче Грујоски – Претседател на Советот на МПС „Скопје“ и Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Валентина В’чкова – Претседател на Советот на МПС „ЦПС“ и Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Горан Ристевски – Претседател на Советот на МПС “АР” и Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Горанчо Јовановски – Претседател на Советот на МПС “УБК” и Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Трајче Цветков – Претседател на Советот на МПС „Велес“
 • Драган Саздовски – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Скопје“
 • Љуљзим Врновци – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Скопје“
 • Горан Петрески – Претседател на Советот на МПС „Битола“
 • Наскоро – член на Претседателството на Советот на МПС „Битола“
 • Сашо Ристовски – Претседател на Советот на МПС „Штип“
 • Александар Лазаревски – Претседател на Советот на МПС „Куманово“
 • Деспина Рапешовска – Претседател на Советот на МПС „Охрид“
 • Наскоро – Претседател на Советот на МПС „Струмица“
 • Орце Смилевски – Претседател на Советот на МПС „Тетово“
 • Муаметали Алиу – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Тетово“
 • Љупчо Божиновски – член на претседателството на МПС „РЦ за ГР Север“
 • Зоран Крстев – Претседател на Советот на МПС „Југ“
 • Мики Величковски – Претседател на Советот на МПС „Запад“
 • Адриан Телкиу – член на претседателството на МПС „РЦ за ГР Запад“
 • Ангелчо Спасевски – Претседател на Советот на МПС „Исток“
 • Афродита Денковска – Претседател на Советот на МПС „МВР“
 • Горан Андоновски – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС “ЦПС”
 • Сашо Јовановски – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС “ЦПС”
 • Хризантема Рендевска – Претседател на Секцијата на жени при МПС
 • Бојан Петровски – Претседател на Секцијата на млади при МПС
 • Ванчо Поп Иванов – Член на Претседателството на МПС како Член на Советот на ССМ
 • Душан Илиевски – Член на Претседателството на МПС како Член на Советот на ССМ
 • Раде Цветковски – Член на Претседателството на МПС како Член на Советот на ССМ
 • Весна Николовска – Член на Претседателството на МПС како Член на Советот на ССМ