Членови на Претседателство на МПС како членови на Совет на ССМ

Ванчо Поп Иванов – Член на Претседателството
на МПС како Член на Советот на ССМ

Датум и место на раѓање: 28.10.1966 год. во Ново Село

Место на живеење: Гевгелија

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Факултет за безбедност – Скопје

Работно место: Самостоен инспектор во РЦ за ГР „Југ“

Од кога е член на МПС: 1993 год.

  Синдикална кариера:

 • Од 1993 год. до 1995 год. – Повереник на Синдикална подружница во ОО на МПС „Гевгелија“
 • Од 1995 год. до 1997 год. – Претседател на Основна организација на МПС „Гевгелија“
 • Од 1997 год. до 2006 год. – Претседател на Советот на МПС „Гевгелија“
 • Од 2011 год. – Член на Советот на ССМ

Весна Николовска – Член на Претседателството
на МПС како Член на Советот на ССМ

Датум и место на раѓање: Делчево

Место на живеење: Скопје

Завршено образование:Висока стручна подготовка

Работно место: Главен инспектор во ОВККИПС

Од кога е член на МПС: 1998 год.

  Синдикална кариера:

 • Од 2003 год. до 2006 год. – Член на Секцијата на жени при МПС
 • Од 2006 год. до 2010 год. – Претседател Советот на МПС „Кочани“
 • Од 2010 год. – Член на Советот на ССМ

Душан Илиевски – Член на Претседателството
на МПС како Член на Советот на ССМ

Датум и место на раѓање: 04.06.1963 год. во Струмица

Место на живеење: Струмица

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Филозофски факултет – Скопје

Работно место: Инспектор во ПС од ОН „Струмица“

Од кога е член на МПС: 1992 год.

  Синдикална кариера:

 • Од 1994 год. до 2002 год. – Претседател на Основна организација „Струмица“
 • Од 2002 год. до 2006 год. – Претседател на Советот на МПС „Струмица“
 • Од 2006 год. до 2010 год. – Претседател на Советот на МПС „Струмица“
 • Од 2010 год. – Член на Претседателството на МПС како Член на Советот на ССМ

Раде Цветковски – Член на Претседателството
на МПС како Член на Советот на ССМ

Датум и место на раѓање: 15.04.1977 год. во Крива Паланка

Место на живеење: Крива Паланка

Завршено образование:Средна стручна подготовка;
Средно полициско училиште – Скопје

Работно место: Полициски службеник во ПС од ОН „Крива Паланка“

Од кога е член на МПС: 1996 год.

  Синдикална кариера:

 • Од 1998 год. до 2000 год. – Повереник во Синдикална подружница „ПСОЛО“
 • Од 2005 год. до 2015 год. – Претседател на Основна организација „Крива Паланка“
 • Од 2015 год. – Член на Претседателството на МПС како Член на Советот на ССМ