Секција на жени при МПС

Хризантема Рендевска – В.Д. Претседател на Секција
на жени при МПС

Датум и место на раѓање: 23.10.1968 год. во Струмица

Место на живеење: Струмица

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Факултет за безбедност – Скопје

Работно место: Началник на Отсекза превенција во СВР – Струмица

Од кога е член на МПС: 1993 год.

  Синдикална кариера:

 • Од 2003 год. – Член на СЖ при МПС
 • Од 2003 год. до 2015 год. – Член на Извршен одбор на СЖ при МПС (во периодот 2011 год. до 2015 год. избрана за Заменик претседател на СЖ при МПС)
 • Од 2015 год. – Претседател на СЖ при МПС

  Членови на Собранието на Секцијата на жени при МПС

 • Суза Трајковска – Совет на МПС „МВР“
 • Билјана Чадиковска Тунтева – Совет на МПС „БЈБ“
 • Ирена Стефановска – Совет на МПС „ЦПС“
 • Маја Стојановска – Совет на МПС „Скопје“
 • Јулијана Станчова – Совет на МПС „Скопје“
 • Ирена Димовска – Совет на МПС „Велес“
 • Даниела Думановска – Совет на МПС „Куманово“
 • Светлана Василева – Совет на МПС „Струмица“
 • Даниела Георгиева – Совет на МПС „Штип“
 • Даниела Онческа – Совет на МПС „Тетово“
 • Леунора Вејсели – Совет на МПС „Охрид“
 • Магдалена Димитровска – Совет на МПС „Битола“
 • Силвана Драганова – Совет на МПС „РЦ за ГР Север“
 • Билјана Стојаноска – Совет на МПС „РЦ за ГР Запад“
 • Билјана Кабранова – Совет на МПС „РЦ за ГР Југ“
 • Марија Јанкова – Совет на МПС „РЦ за ГР Исток“