Претседател

Ацо Антовски – Претседател на МПС

Датум и место на раѓање: 02.10.1969 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Филозофски факултет – Институт за одбрана и безбедност – Скопје

Работно место: Главен аналитичар во ОСОСК

Од кога е член на МПС: 1992 год

    Синдикална кариера:

  • Од 2004 год. до 2007 год. – Претседател на Советот на МПС „ГЦ за ГР Север“
  • Од 2007 год. до 2016 год. – Претседател на Советот на МПС „БЈБ“
  • Од 2010 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС
  • Од 2017 год. – Претседател на МПС