ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ДАВАЊЕ НА МЕДИЈАТОРСКИ УСЛУГИ

Почитувани, денес Претседателот на Македонскиот полициски синдикат Д-р Марјан Кицев во Скопје потпиша договор за давање на медеијаторски услуги со три  лиценцирани медијатори запишани  во Именикот на медијатори на Република Северна Македонија, и тоа:
       1.МЕДИЈАТОР Маја Ристовска Стојановска од Скопје, Пајко Маало бр.55 (Адвокатска улица) со со контакт телефон 070303046 и електронско сандаче majasr@yahoo.com
       2.МЕДИЈАТОР Д-р Зоран Вучев од  Скопје, со контакт телефон 078/447-279 и електронски сандачиња: zoran.vucev@gmail.com и zoranvucev@t.mk и

       3. МЕДИЈАТОР М-р Гордана Атанасова од Скопје, со контакт телефон 078/352-213, и електронскo сандачe:gordana.atanasova@t.mk,

Со договорот се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни кои произлегуваат од давање на медијаторски услуги од страна на лиценцирани медијатори и членовите на Македонскиот полициски синдикат како корисници на услугата.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *