ИЗВРШЕНА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД СОЛИДАРНИОТ ФОНД ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2017 ГОДИНА

„ИЗВРШЕНА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД СОЛИДАРНИОТ ФОНД ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2017 ГОДИНА“

Почитувани!
Ве известуваме дека Комисијата за распределба на средства од фондот за солидарност изврши распределба за месец Јуни 2017 година.
На долунаведените членови на МПС во табелата со број 1 комисијата им ги има одобрено нивните барања и истите веќе се исплатени
На оние членови кај кои во рубриката „Забелешки“ стои: „Да достави – Изјава за согласност за задршки од плата над 1/3“, барањата иако им се одобрени, средства нема да им бидат префрлени, бидејќи треба да достават ваква
„Изјава за согласност за задршки од плата над 1/3“ до Македонскиот полициски синдикат или Секторот за финансиско работење на МВР на РМ, за да им бидат исплатени средствата.
Изјавата за задршка на повеќе од 1/3 од плата можете да ја најдете кај Вашите синдикални претставници или на веб страната на Македонскиот полициски синдикат – mps.mk во делот „Коминтенти“ и истата да ја доставите до МПС на факс бр. 02 32 22 917, на меил адресите: mps@mps.mk и g_ristevski@mps.mk или до Секторот за финансиско работење на МВР на РМ.

На членовите на МПС кај кои во рубриката „Забелешки“ стои: „Не одобрено – …..“, не им се одобрени средства поради причините наведени во рубриката.
Со цел да ги видите списоците кликнете тука.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *