Распределени средствата од Солодарниот фонд на МПС за Јуни 2016 година

Почитувани членови!

Заради почитување на принципот на транспарентност во работењето, сакаме да Ве информираме дека Комисијата за распределба на средствата од Солидарниот фонд на МПС на 03.06.2015 година одржа седница и бидејќи сите оние барања по другите основи за користење на средства од Солидарниот фонд на МПС беа решени минатиот месец, овој месец на повеќе членови на МПС им додели средства само по основот „Користење на позајмица“.

Со цел членовите кои добиле средства да бидат информирани, во продолжение го објавуваме списокот на членови на кои им се одобрени средства по горенаведениот основ:

Р.бр. Име и презиме Организациска единица
1. Тони Стојковски ЦПС – ОЗОЛО
2. Маја Милошеска ЦПС – ОЗОЛО
3. Јусуф Имеров ЦПС – ОЗОЛО
4. Адријан Исени ЦПС – ОЗОЛО
5. Мухамед Мемед ЦПС – ОЗОЛО
6. Ќамиле Мачева ЦПС – МЕБПС
7. Слаѓан Костовски ЦПС – МЕБПС
8. Борча Здравковски ЦПС – МЕБПС
9. Бобан Алексовски ЦПС – ОДКП
10. Цветан Ѓоревски ЦПС – ОДКП
11. Блаже Голчев ЦПС – НФО
12. Лилјана Николовска МВР – ЦО логистика
13. Дениз Барути МВР – ОУР Скопје
14. Ферди Елмази МВР – УБК
15. Катерина Мерковска БЈБ – ОКТИВ
16. Горанчо Коцев БЈБ – ОСОСК
17. Коле Стамаџиев БЈБ – ОСОСК
18. Тони Божиновски СВР Скопје – ОУСН
19. Предраг Живковски СВР Скопје – ОУСН
20. Живанка Илиевска СВР Скопје – ПС од ОН „Чаир“
21. Ласте Стефановски СВР Скопје – ПС од ОН „Чаир“
22. Стојче Димовски СВР Скопје – ПС од ОН „Драчево“
23. Аргуријана Рушити СВР Скопје – ОИД
24. Сабахудин Ахметовиќ СВР Скопје – ПС од ОН „Карпош“
25. Јане Јанески СВР Скопје
26. Илија Биџовски СВР Скопје
27. Решад Асани СВР Скопје – ПС од ОН „Бит Пазар“
28. Даниела Ѓурковска СВР Куманово – ОКРА
29. Биљана Јакимовска СВР Куманово – ОКРА
30. Кате Спасовска СВР Куманово – ОКРА
31. Биљана С. Марковска СВР Куманово – ОКРА
32. Маријана Петрушевска СВР Куманово – ОУР
33. Влатко Давитковски СВР Куманово – ОЗР
34. Маја Кузмановска СВР Куманово – ПС од ОН „Куманово“
35. Симка Милкова СВР Охрид – ОКП
36. Тоде Захариевски СВР Охрид – ПС од ОН „Охрид“
37. Сејат Садиковски СВР Охрид – ПС од ОН „Охрид“
38. Феим Ковач СВР Охрид – ПС од ОН „Охрид“
39. Гордана Савеска СВР Охрид – УБК Дебар
40. Небојша Костојчиноски СВР Охрид – ПС од ОН „Струга“
41. Коце Манаилов СВР Штип
42. Марјан Наков СВР Штип
43. Димитар Пандов СВР Штип – НК за КР „Берово“
44. Виолета Андовска СВР Штип – ПС од ОН „Берово“
45. Даниела Ј.Таскова СВР Штип – ПС од ОН „Виница“
46. Михаил Тодороски СВР Тетово – ПС од ОН „Гостивар“
47. Исни Нуредини СВР Тетово – ПС од ОН „Гостивар“
48. Газменд Ракипи СВР Тетово – ПС од ОН „Гостивар“
49. Влатко Василески СВР Тетово – ПО „Галате“
50. Илче Филиповски СВР Тетово – ПС од ОН „Тетово“
51. Дејан Златевски СВР Тетово – ПС од ОН „Тетово“
52. Метали Асани СВР Тетово – ПО „Жеровјане“
53. Михајло Христоски СВР Битола – ПС од ОН „Крушево“
54. Васко Геровски СВР Битола – ОЗР
55. Мајлинда Медина СВР Битола – ОУР
56. Роберт Тошевски СВР Битола – БПС
57. Александар Наумовски СВР Битола – БПС
58. Марјан Тасовски СВР Велес – НК за КР
59. Горанчо Чанев СВР Велес
60. Ристе Глигоровски РЦ Север – ПС за ГН „Рогачево“
61. Афрдита Салихи РЦ Север – ПС за ГП „Јажинце“
62. Бесар Авнији РЦ Север – ПС за ГН „Белановце“
63. Нуран Муслији РЦ Север – ПС за ГН „Белановце“
64. Бурим Несими РЦ Север – ПС за ГН „Рогачево“
65. Дстојан Митков РЦ Север – ПС за ГН „Танушевци“
66. Дејан Савиќ РЦ Север – ПС за ГП Долно Блаце
67. Мирјанчо Ѓуроски РЦ Север – ПС за ГП „Пелинце“
68. Ивица Илиевски ЦПС – ОЗОЛО
69. Борче Крапески ЦПС – ОЗОЛО
70. Игор Пешовски ЦПС – ЕСК
71. Сашко Ристов СВР Струмица
72. Лихнида Димоска СВР Скопје – ПС од ОН „Карпош“
73. Марина Кузманоска СВР Скопје – ПС од ОН „Карпош“
74. Александар Ангеловски СВР Скопје – ПС од ОН „Карпош“
75. Весна Арсовска МВР – ОГР
76. Дејан Николовски МВР – СОЗР „Пониква“
77. Гоце Стефаноски МВР – Одморалиште „Охрид“
78. Гордана Домазетова МВР – СТ
79. Јадранка Богдановиќ МВР – ОИТ
80. Игор Лазаревски СВР Куманово – ПС од ОН „Кратово“
81. Харун Емини СВР Куманово – ОУР
82. Синиша Јаќимовиќ СВР Куманово – ОУР
83. Лемпијада Цветковска СВР Куманово – ОЗР
84. Мефера Алитовиќ СВР Куманово
85. Александар Човевски СВР Битола – ОКП
86. Тони Петров СВР Струмица – СВКПС
87. Мемет Сулејмани РЦ Запад – ПС за ГН „Жировница“
88. Фатос Исмаили РЦ Запад – ПС ГН „Џепиште“
89. Катерина Јанева СВР Штип
90. Лилјана Георгиевска СВР Штип
91. Тони Неделковски СВР Битола – ОКТ „Прилеп“
92. Рубинчо Николовски СВР Битола – ПС од ОН „Прилеп“
93. Даниела Глигороска СВР Битола – ПС од ОН „Прилеп“
94. Горан Андоновски ЦПС – ЕБР
95. Санде Атанасовски СВР Скопје – ПС од ОН „Центар“
96. Роме Костадиновски РЦ Запад – ПС за ГН „Џепиште“
97. Стеве Гроздановски СВР Битола – ПС од ОН „Прилеп“
98. Влатко Додевски СВР Куманово – ПС од ОН „Куманово“
99. Благоја Тошески СВР Битола – ПС од ОН „Прилеп“
100. Горанчо Додевски РЦ Исток – ПС за ГН „Деве Баир“
101. Мирче Мицевски МВР – УБК
102. Биљана Вељковиќ МВР – УБК
103. Сашо Василевски ЦПС – ОЗОЛО
104. Петре Стефановски ЦПС – ОЗОЛО
105. Искра Атанасовска СВР Куманово – ПС од ОН „Крива Паланка“
106. Александар Шопов ЦПС – ОЗОЛО
107. Ангел Начев ЦПС – ЕБР
108. Азем Имери ЦПС – ЕБР
109. Александар Ефремов ЦПС – ЕБР
110. Драган Манасиевски ЦПС – ЕБР
111. Гоце Грозданав ЦПС – ЕБР
112. Златко Мирчевски ЦПС – ЕБР
113. Снежана Бојаџиска СВР Скопје – ОУСН
114. Ирфан Мустафа СВР Скопје – ЕЈРМ
115. Бљерим Ељези РЦ Север – ПС за ГН „Јажинце“
116. Тони Велјановски СВР Скопје – ПС од ОН „Гази Баба“
117. Саше Стоев ЦПС – ОЗОЛО
118. Момчило Сталетовиќ СВР Скопје
119. Биљана Сталетовиќ СВР Скопје
120. Зоран Краљевски СВР Скопје – ОУСН
121. Зоран Јовевески ЦПС – ОЗОЛО
122. Оливера Трајковска СВР Скопје – ЕИК
123. Адријан Красничи СВР Скопје – ПО „Арачиново“

Сите наведени на списокот можат да проверат дали на трансакциските сметки кои ги доставиле им се префрлени средства од Солидарниот фонд на МПС.

Се известуваат сите оние членови кои аплицирале за позајмици, а ги нема на горенаведениот список, дека не им се одобрени позајмици поради нивната кредитна неспособност, односно поради неможноста да им се изврши задршка од плата.

Македонскиот полициски синдикат се заблагодарува на разбирањето.

2 thoughts on “Распределени средствата од Солодарниот фонд на МПС за Јуни 2016 година

  1. me interesira podnesov baranje za pozajmica a kako i sto gledam na gorenavedeniot spisok me ima pod broj 24 sto znaci deka mi se odobreni sretstva za pozajmica no istite ne mi se legnati na transakciskata smetka po vtor pat vi pisuvam i sakam da mi odgovorite zosto ne mi se legnati sretstvata na transakciskata smetka odnapred vi blagodaram ocekuvam odgovor vo poskoro vreme pozzz.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *